Làm Sao Để Biết Mình Thích Nghề Gì?

Một em học sinh cấp ba “Không biết mình thích nghề gì?” nên không biết phải chọn ngành nào, trường gì để học cho phù hợp. Một em sinh viên năm hai “Không biết mình thích nghề gì?” nên tâm trạng lúc nào cũng lo lắng về tương lai ra trường sẽ làm gì, ngành mình học hiện tạiContinue reading “Làm Sao Để Biết Mình Thích Nghề Gì?”