V100 Portfolio

V100 mong mỗi cá nhân phát triển bản thân trọn vẹn.

Sau đó mỗi người chúng ta hãy chia sẻ lại cho người khác theo cách riêng của mình.

Dưới đây là những con số thành tích mà V100 đã đạt được thông qua các dự án khác nhau.

Facebook Group: Viết 100 từ – 100 Daily Words

Thành lập từ 01/2017, nhóm Viết 100 Từ bất chợt trở nên “nổi tiếng” trong cộng đồng Facebook như là một nơi những người trẻ chia sẻ những điều tích cực, không phán xét, chỉ trích, tranh luận mà thay vào đó nâng đỡ nhau cùng phát triển.